?>

Psychoterapia Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś bardzo niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to na ogół osoby z wielką ilością kompleksów, nie radzące sobie z kłopotami i przenoszące własne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, iż to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać wypada, że niewiele jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a i takie nie przystają do wyjątkowości. W Polsce jest nadzwyczaj wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w współczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów aktywujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuta Lublin. Nie traktuje to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najpoprawniej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to solidny przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są na ogół niesłychanie ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za dobre dla siebie. Omawiane zaburzenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność i problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

about author

admin

related articles

Popularne teksty:

Kategorie

Publikacje: